Declaraties en vergoedingen

Om voor declaratie bij de zorgverzekeraars in aanmerking te komen, is Koon Lau al jarenlang aangesloten bij Zhong. Deze beroepsvereniging onderhandelt met de zorgverzekeraars om in aanmerking te blijven komen voor vergoeding. De laatste jaren vinden er fusies plaats tussen diverse zorgverzekeraars, waardoor nieuwe koepels ontstaan, bijvoorbeeld de ACHMEA groep of de VGZ groep. Iedere groep kan zo zijn eigen eisen stellen. De VGZ groep heeft bijvoorbeeld de eis aangescherpt om enkel die declaraties te vergoeden die uitgeschreven zijn door zorgverleners met een HBO Opleiding en HBO medische basiskennis. De eis om aangesloten te zijn bij een klacht- en tuchtrecht regeling behoort hier eveneens toe. De praktijk heeft inmiddels geleerd dat, beroepsverenigingen die hier niet aan voldoen hun licentie voor een heel jaar afgenomen wordt.

Koon Lau voldoet aan deze eisen, waardoor u als zijn cliënt in aanmerking blijft komen voor vergoedingen. Met ingang van heden moet voortaan ook uw Burgerservicenummer worden vermeld op de declaratienota.

Vergoeding zorgverleners

Via de beroepsvereniging Zhong kunt u uitzoeken welke zorgverzekeraar de behandelingen voor TCG vergoeden. Voor meer informatie: www.ZHONG.nl