Klachtenafhandeling

 Thai Wor Tong is voor klachten aangesloten bij Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijze (KAB). Op hun website vindt u hierover meer informatie: www.kab-koepel.nl