De Praktijk

Voor veel mensen is de acupuncturist een bekend soort therapeut voor allerlei klachten. Acupunctuur is echter maar één facet van de Chinese geneeswijze. Tegenwoordig spreken we liever van een Traditioneel Chinees Geneeskundig therapeut (TCG therapeut), omdat nu ook de in Nederland opgeleide therapeuten inzicht hebben in meerdere behandelmethodes.

De principes van de Chinese geneeswijze gaan terug tot de begrippen uit de oude Chinese natuurfilosofie. De basisgedachte hierbij is dat ziekte ontstaat wanneer de balans verstoord is. Door deze balans te herstellen zal men weer gezond worden.

Chinese geneeswijze is niet alternatief; wist u dat meer dan een derde van de wereldbevolking er al eeuwenlang dagelijks gebruik van maakt?

De Chinese geneeswijze heeft een van de meest verfijnde diagnostische technieken van de wereld. Door het voelen van de pols, het zien van de tong en het gericht stellen van vragen kan de Chinese geneeskundige de oorzaak van de ziekte opsporen. Tevens is de TCG therapeut in staat om ziektebeelden, die nog niet zijn uitgebroken, waar te nemen zodat er tevoren gehandeld kan worden.

Thai Wor Tong is aangesloten bij de landelijke beroepsvereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde Zhong en wordt erkend door vele verzekeraars.

 

De therapeut

Dit TCG Center wordt geleid door de heer Koon T. Lau. Hij praktiseert vanaf 1987 Traditionale Chinese Geneeskunde en hij begon in 1992 met Thai Wor Tong.

Koon Tung Lau is geboren op 15 november 1957 in Hong Kong. Op negenjarige leeftijd is hij met zijn ouders en broers geëmigreerd naar Nederland.

Op 17 jarige leeftijd heeft hij door een auto-ongeluk zijn rug verwond. In Nederland lukte het niet om dit te genezen. Daarom is hij naar Hong Kong teruggegaan en is zijn rug door middel van de Chinees geneeskunde hersteld. Dit motiveerde hem om in Hong Kong te blijven en Traditional Chinese Medicine (TCM) te gaan studeren.

De heer Lau heeft in 1979 zijn acupunctuur diploma gehaald. Van 1986 tot 1988 heeft hij zich verdiept in de studie van Qi gong en reflexpuntmassage. In die tijd is hij ook Reiki master geworden.

In het jaar 1989 studeerde hij af bij de Kowloon Chinese Herbalist Assocation in Hong Kong en behaalde zijn titel als T.C.M. Herbalist. Tevens behaalde hij in 1995 het diploma Qi Gong Therapeut bij het College of Chines Medine and Chi Kung in Cardiff in Engeland.

In 1996 studeerde hij af bij het Kylin Institute in Dordrecht in het vak Tuina (chinese massage) en in 1998 in pritis geneeskunde (reguliere westerse geneeskunde) in China.

Afspraak maken en annuleren

Afspraak maken
Een behandeling gaat op afspraak en u kunt telefonisch of via email een afspraak maken, zie Contact.
De praktijk is rolstoel toegankelijk.

Afspraak annuleren
Het annuleren en/of verzetten van een afspraak moet uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch worden doorgegeven. Bij te laat afzeggen of niet op komen dagen worden de kosten van het consult in rekening gebracht.

Betaling
Bij ons kunt u contant betalen, waarna u een factuur ontvangt die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar indien van toepassing.

Tarieven vanaf januari 2022

Behandeling

Tarief

In aanmerking voor vergoeding

Eerste consult
Diagnose en het eerste gesprek waar wordt bepaald welke behandeling van toepassing is.
Tijdsduur: 15 minuten

€ 55,00

Ja

Chinese kruiden
Per week

prijs volgens recept


Nee

Vervolgcontrole per keer

€ 30,00

Ja

Acupuntuur
Klassieke acupunctuur
BBRS parallel acupunctuur
ECIWO acupunctuur
Tijdsduur: 60 minuten

€ 65,00

Ja

Tuina massage
Tijdsduur: 30 minuten

€ 75,00

Ja

 

Declaraties en vergoedingen

Om voor declaratie bij de zorgverzekeraars in aanmerking te komen, is Koon Lau al jarenlang aangesloten bij Zhong. Deze beroepsvereniging onderhandelt met de zorgverzekeraars om in aanmerking te blijven komen voor vergoeding. De laatste jaren vinden er fusies plaats tussen diverse zorgverzekeraars, waardoor nieuwe koepels ontstaan, bijvoorbeeld de ACHMEA groep of de VGZ groep. Iedere groep kan zo zijn eigen eisen stellen. De VGZ groep heeft bijvoorbeeld de eis aangescherpt om enkel die declaraties te vergoeden die uitgeschreven zijn door zorgverleners met een HBO Opleiding en HBO medische basiskennis. De eis om aangesloten te zijn bij een klacht- en tuchtrecht regeling behoort hier eveneens toe. De praktijk heeft inmiddels geleerd dat, beroepsverenigingen die hier niet aan voldoen hun licentie voor een heel jaar afgenomen wordt.

Koon Lau voldoet aan deze eisen, waardoor u als zijn cliënt in aanmerking blijft komen voor vergoedingen. Met ingang van heden moet voortaan ook uw Burgerservicenummer worden vermeld op de declaratienota.

Vergoeding zorgverleners

Via de beroepsvereniging Zhong kunt u uitzoeken welke zorgverzekeraar de behandelingen voor TCG vergoeden. Voor meer informatie: www.ZHONG.nl

Klachtenafhandeling

 Thai Wor Tong is voor klachten aangesloten bij Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijze (KAB). Op hun website vindt u hierover meer informatie: www.kab-koepel.nl